[Opis przykładowej instalacji klienta No-IP pod Linuxem (opis dotyczy wersji 1.1 klienta)]1. Ze strony No-IP należy pobrać plik no-ip-client.tgz - wersje pod Linuxa. W instalacji na systemie pomoże polecenie:

tar xfvz no-ip-client.tgz -C /usr/local/bin

2. Odpakowane zostaną dwie wersje programu - jedna o nazwie 'no-ip-client' jest wersją skompilowaną dynamicznie, wymaga bibliotek systemowych. W przypadku problemów z uruchomieniem wersji dynamicznej dostarczana jest również wersja statyczna. Plik nazywa sie 'noip.client-static', ta wersja powinna działać nawet z najstarszymi wersjami dystrybucji Linuxa.

3. Prawidłowe wykonanie programu ma postać:

/usr/local/bin/noip.client -u uzytkownik -p haslo -d domena

- takie uruchomienie jednorazowo wyśle pakiet aktualizujący domenę do systemu No-Ip. To postać wykonania zalecana do uruchamiania z systemu 'cron'.

4. Alternatywa

Można również uruchomić program w poniższy sposób, program wtedy zostanie w pamięci i będzie aktualizował się sam, co N minut. Minimalna wartość czasu N to 5 minut:

/usr/local/bin/noip.client -u użytkownik -p hasło -d domena -b N

Odpowiednie pożądane wykonanie programu należy umieścić w plikach startowych, najczęściej to będzie /etc/rc.d/rc.local, lub podobnie w zależności od dystrybucji.

Opis argumentów programu uzyskamy również uruchamiając go bez żadnych parametrów.